Quy trình thi sát hạch bằng lái xe ô tô B2 C D E – Trường dạy lái xe ĐH An Ninh Nhân Dân | Đào tạo lái xe Uy Tín

Quy trình thi bằng lái xe ô tô hạng B2 C D E

1. Thi lý thuyết

- Thi bằng lái xe ô tô B2 C D E gồm có 30 câu trắc nghiệm lý thuyết trong bộ đề 450 câu trong thời gian là 20 phút
- Hạng B2 thi 26 điểm trở lên là đạt
- Hạng C D E thi 28 điểm trở lên là đạt

Học viên đạt phần lý thuyết mới được thi thực hành

Quy trình thi bằng lái xe ô tô B2 C D E

2. Sát hạch 10 bài thi sa hình liên hoàn có gắn thiết bị chấm điểm:

- Thang điểm là 100 và các hạng B2 C D E thi trên 80 điểm là đạt

Học viên đạt phần này sẽ được thi bài cuối cùng

3. Sát hạch 2km đường trường

Thang điểm là 30 điểm và các hạng B2 C D E thi trên 16 điểm là đạt

Lưu ý:

- Nếu học viên thi phần 2 không đạt thì được bảo lưu kết quả 1 lần nếu lần 2 không đạt thì phải thi lại phần lý thuyết

- Và cũng tương tự sát hạch phần 3 không đạt sẽ được bảo lưu kết quả 1 lần kết quả lý thuyết và sát hạch sa hình, nếu 2 lần không đạt phải thi lại phần lý thuyết và sa hình

Xem thêm:

- Bài giảng tóm tắt 450 câu hỏi

- Phần mềm thi

- Mẹo thi lý thuyết hạng B2 - C - D - E - F

- Video hướng dẫn ghép xe ngang vào nơi đỗ

Leave a Reply